Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answerThe red double-decker bus is London’s famous __________. |

Câu hỏi:

Choose the best answer

The red double-decker bus is London’s famous __________.

Bạn đang xem: Choose the best answerThe red double-decker bus is London’s famous __________. |

Xem lời giải

Trả lời:

sign (n) diếu hiệu

signal (n) tín hiệu

symbol (n) biểu tượng (cho địa điểm, công trình lớn)

logo (n) biểu tượng (cho sản phẩm, nhãn hàng)

=>The red double-decker bus is London’s famous symbol.

Tạm dịch: Xe buýt hai tầng màu đỏ là biểu tượng nổi tiếng của London.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!