Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answerThe Literature of Temple is a historic _______ in Hanoi. |

Câu hỏi:

Choose the best answer

The Literature of Temple is a historic _______ in Hanoi.

Bạn đang xem: Choose the best answerThe Literature of Temple is a historic _______ in Hanoi. |

Xem lời giải

Trả lời:

landscape (n) phong cảnh

land (n) vùng đất

highland (n) cao nguyên

landmark (n) địa điểm nổi bật

Dựa vào ngữ cảnh của câu, ta thấy đáp án D là phù hợp nhất

=>The Literature of Temple is a historic landmark in Hanoi.

Tạm dịch: Văn Miếu là một thắng cảnh lịch sử ở Hà Nội.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!