Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answerThat city is most famous _______its fashion shops. |

Câu hỏi:

Choose the best answer

That city is most famous _______its fashion shops.

Bạn đang xem: Choose the best answerThat city is most famous _______its fashion shops. |

Xem lời giải

Trả lời:

Cụm từ: famous + for: nổi tiếng về cái gì

=>That city is most famous for its fashion shops.

Tạm dịch: Thành phố đó nổi tiếng nhất với các cửa hàng thời trang.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!