Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answerNha Trang has an ______atmosphere of a young, _________city. |

Câu hỏi:

Choose the best answer

Nha Trang has an ______atmosphere of a young, _________city.

Bạn đang xem: Choose the best answerNha Trang has an ______atmosphere of a young, _________city. |

Xem lời giải

Trả lời:

exciting (adj) thú vị (dùng cho vật) 

excited (adj) hào hứng, hứng thú (dùng cho người) 

growing (adj) đang phát triển 

grown (adj) đã phát triển

=>Nha Trang has an exciting atmosphere of a young, growing city.

Tạm dịch: Nha Trang mang không khí sôi động của một thành phố trẻ đang phát triển.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!