Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answerMy family had a lot of ___________in Hoi An and it was an exciting trip. |

Câu hỏi:

Choose the best answer

My family had a lot of ___________in Hoi An and it was an exciting trip.

Bạn đang xem: Choose the best answerMy family had a lot of ___________in Hoi An and it was an exciting trip. |

Xem lời giải

Trả lời:

fun (n) niềm vui

funny (adj) vui vẻ

enjoy (v) hưởng thụ, thích

enjoys: dạng chia động từ thêm s của enjoy

Ta có a lot of + N (nhiều…)

=>My family had a lot of funs in Hoi An and it was an exciting trip.

Tạm dịch: Gia đình tôi đã có rất nhiều niềm vui ở Hội An và đó là một chuyến đi thú vị.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!