Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.You shouldn’t ____ late for school. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

You shouldn’t ____ late for school.

Bạn đang xem: Choose the best answer.You shouldn’t ____ late for school. |

Xem lời giải

Trả lời:

Cấu trúc khuyên ai không nên làm gì: S+shouldn’t+V_infi

Đáp án: You shouldn’t be late for school.

Tạm dịch: Bạn không nên đi học muộn.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!