Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.You can use every body part to control a ball except your hands. Which sport is it? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

You can use every body part to control a ball except your hands. Which sport is it?

Bạn đang xem: Choose the best answer.You can use every body part to control a ball except your hands. Which sport is it? |

Xem lời giải

Trả lời:

Dịch câu hỏi:

Bạn có thể sử dụng mọi bộ phận trên cơ thể để điều khiển một quả bóng ngoại trừ đôi tay của mình. Đó là môn thể thao nào?

A. bóng đá

B. bóng rổ

C. bóng chày

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!