Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.You ______ a good pair of shoes for jogging. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

You ______ a good pair of shoes for jogging.

Bạn đang xem: Choose the best answer.You ______ a good pair of shoes for jogging. |

Xem lời giải

Trả lời:

Cấu trúc khuyên ai nên/không nên làm gì: S + should/ shouldn’t + V-infi

– Trong trường hợp trên là nên có 1 đôi giày =>dùng should

=>You should have a good pair of shoes for jogging.

Tạm dịch: Bạn nên có một đôi giày tốt để đi bộ.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!