Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.You ______ a good pair of shoes for jogging. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

You ______ a good pair of shoes for jogging.

Bạn đang xem: Choose the best answer.You ______ a good pair of shoes for jogging. |

Xem lời giải

Trả lời:

Cấu trúc khuyên ai nên/không nên làm gì: S + should/ shouldn’t + V-infi

– Trong trường hợp trên là nên có 1 đôi giày =>dùng should

=>You should have a good pair of shoes for jogging.

Tạm dịch: Bạn nên có một đôi giày tốt để đi bộ.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!