Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Would you like to hear ____story about ___ English scientist?A. an- the |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Would you like to hear ____story about ___ English scientist?

Bạn đang xem: Choose the best answer.Would you like to hear ____story about ___ English scientist?A. an- the |

Xem lời giải

Trả lời:

“story” là danh từ chưa được xác định cụ thể trong câu và bắt đầu bằng một phụ âm =>ta dùng “a”

English scientist là cụm danh từ chưa được xác định cụ thể trong câu và bắt đầu bằng một nguyên âm =>ta dùng “an”

=>Would you like to hear a story about an English scientist?

Tạm dịch: Bạn có muốn nghe một câu chuyện về một nhà khoa học người Anh?

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!