Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Would you like to hear ____story about ___ English scientist?A. an- the |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Would you like to hear ____story about ___ English scientist?

Bạn đang xem: Choose the best answer.Would you like to hear ____story about ___ English scientist?A. an- the |

Xem lời giải

Trả lời:

“story” là danh từ chưa được xác định cụ thể trong câu và bắt đầu bằng một phụ âm =>ta dùng “a”

English scientist là cụm danh từ chưa được xác định cụ thể trong câu và bắt đầu bằng một nguyên âm =>ta dùng “an”

=>Would you like to hear a story about an English scientist?

Tạm dịch: Bạn có muốn nghe một câu chuyện về một nhà khoa học người Anh?

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!