Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Would you like ___ cup of tea? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Would you like ___ cup of tea?

Bạn đang xem: Choose the best answer.Would you like ___ cup of tea? |

Xem lời giải

Trả lời:

a cup of tea: một tách trà

=>Would you like a cup of tea?

Tạm dịch: Bạn có muốn một tách trà không?

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!