Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Would you like ___ cup of tea? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Would you like ___ cup of tea?

Bạn đang xem: Choose the best answer.Would you like ___ cup of tea? |

Xem lời giải

Trả lời:

a cup of tea: một tách trà

=>Would you like a cup of tea?

Tạm dịch: Bạn có muốn một tách trà không?

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!