Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Why don’t you go out and see movies with her? – ______ I’m so busy. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Why don’t you go out and see movies with her? – ______ I’m so busy.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Why don’t you go out and see movies with her? – ______ I’m so busy. |

Xem lời giải

Trả lời:

so: vì vậy               

because: bởi vì                   

then: sau đó                     

when: khi

Câu hỏi bắt đầu bằng “why” (tại sao) yêu cầu một câu trả lời nêu lên lí do =>bắt đầu bằng “because”

=>  Why don’t you go out and see movies with her? – Because I’m so busy.  

Tạm dịch: Tại sao bạn không đi xem phim với cô ấy? – Vì tôi rất bận.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!