Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Why don’t you go out and see movies with her? – ______ I’m so busy. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Why don’t you go out and see movies with her? – ______ I’m so busy.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Why don’t you go out and see movies with her? – ______ I’m so busy. |

Xem lời giải

Trả lời:

so: vì vậy               

because: bởi vì                   

then: sau đó                     

when: khi

Câu hỏi bắt đầu bằng “why” (tại sao) yêu cầu một câu trả lời nêu lên lí do =>bắt đầu bằng “because”

=>  Why don’t you go out and see movies with her? – Because I’m so busy.  

Tạm dịch: Tại sao bạn không đi xem phim với cô ấy? – Vì tôi rất bận.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!