Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Why don’t you do__________? It can help you protect yourself. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Why don’t you do__________? It can help you protect yourself.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Why don’t you do__________? It can help you protect yourself. |

Xem lời giải

Trả lời:

cycling (n): đạp xe

karate (n): võ karate

skateboarding (n): trượt ván

football (n): bóng đá

=>Why don’t you do karate? It can help you protect yourself.

Tạm dịch: Tại sao bạn không tập karate? Nó có thể giúp bạn bảo vệ chính mình.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!