Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Why don’t you do__________? It can help you protect yourself. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Why don’t you do__________? It can help you protect yourself.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Why don’t you do__________? It can help you protect yourself. |

Xem lời giải

Trả lời:

cycling (n): đạp xe

karate (n): võ karate

skateboarding (n): trượt ván

football (n): bóng đá

=>Why don’t you do karate? It can help you protect yourself.

Tạm dịch: Tại sao bạn không tập karate? Nó có thể giúp bạn bảo vệ chính mình.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!