Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Where ____ we go when we are in Ho Chi Minh City? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Where ____ we go when we are in Ho Chi Minh City?

Bạn đang xem: Choose the best answer.Where ____ we go when we are in Ho Chi Minh City? |

Xem lời giải

Trả lời:

Đây là câu hỏi xin ý kiến nên làm gì =>dùng should

=> Where should we go when we are in Ho Chi Minh City?

Tạm dịch: Chúng ta nên đi đâu khi ở thành phố Hồ Chí Minh?

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!