Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Where ____ we go when we are in Ho Chi Minh City? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Where ____ we go when we are in Ho Chi Minh City?

Bạn đang xem: Choose the best answer.Where ____ we go when we are in Ho Chi Minh City? |

Xem lời giải

Trả lời:

Đây là câu hỏi xin ý kiến nên làm gì =>dùng should

=> Where should we go when we are in Ho Chi Minh City?

Tạm dịch: Chúng ta nên đi đâu khi ở thành phố Hồ Chí Minh?

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!