Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.What’s your _______ TV programme? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

What’s your _______ TV programme?

Bạn đang xem: Choose the best answer.What’s your _______ TV programme? |

Xem lời giải

Trả lời:

best: tốt nhất  (so sánh nhất của good)

good (adj): tốt                 

favourite (adj): yêu thích         

like (v): thích

=>What’s your favourite TV programme?   

Tạm dịch: Chương trình truyền hình yêu thích của bạn là gì?

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.What’s your _______ TV programme? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

What’s your _______ TV programme?

Bạn đang xem: Choose the best answer.What’s your _______ TV programme? |

Xem lời giải

Trả lời:

best: tốt nhất  (so sánh nhất của good)

good (adj): tốt                 

favourite (adj): yêu thích         

like (v): thích

=>What’s your favourite TV programme?   

Tạm dịch: Chương trình truyền hình yêu thích của bạn là gì?

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!