Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.What’s your _______ TV programme? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

What’s your _______ TV programme?

Bạn đang xem: Choose the best answer.What’s your _______ TV programme? |

Xem lời giải

Trả lời:

best: tốt nhất  (so sánh nhất của good)

good (adj): tốt                 

favourite (adj): yêu thích         

like (v): thích

=>What’s your favourite TV programme?   

Tạm dịch: Chương trình truyền hình yêu thích của bạn là gì?

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!