Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.What _____ you ______ last night? – I _____ my homework. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

What _____ you ______ last night? – I _____ my homework.

Bạn đang xem: Choose the best answer.What _____ you ______ last night? – I _____ my homework. |

Xem lời giải

Trả lời:

last night: tối hôm qua

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

=>What did you do last night? – I did my homework

Tạm dịch: Bạn đã làm gì tối qua? – Tôi đã làm bài tập về nhà.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!