Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.What _____ you ______ last night? – I _____ my homework. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

What _____ you ______ last night? – I _____ my homework.

Bạn đang xem: Choose the best answer.What _____ you ______ last night? – I _____ my homework. |

Xem lời giải

Trả lời:

last night: tối hôm qua

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

=>What did you do last night? – I did my homework

Tạm dịch: Bạn đã làm gì tối qua? – Tôi đã làm bài tập về nhà.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!