Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.We use a small ball and a bat. Which sport is it? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

We use a small ball and a bat. Which sport is it?

Bạn đang xem: Choose the best answer.We use a small ball and a bat. Which sport is it? |

Xem lời giải

Trả lời:

Dịch câu hỏi:

Chúng tôi sử dụng quả bóng nhỏ và một cái lưới. Đó là môn thể thao nào?

A. quần vợt

B. bóng đá

C. bơi lội

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!