Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.We use a small ball and a bat. Which sport is it? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

We use a small ball and a bat. Which sport is it?

Bạn đang xem: Choose the best answer.We use a small ball and a bat. Which sport is it? |

Xem lời giải

Trả lời:

Dịch câu hỏi:

Chúng tôi sử dụng quả bóng nhỏ và một cái lưới. Đó là môn thể thao nào?

A. quần vợt

B. bóng đá

C. bơi lội

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!