Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.We use a ball and a basket. Which sport is it? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

We use a ball and a basket. Which sport is it?

Bạn đang xem: Choose the best answer.We use a ball and a basket. Which sport is it? |

Xem lời giải

Trả lời:

Dịch câu hỏi:

Chúng tôi sử dụng một quả bóng và một cái rổ. Đó là môn thể thao nào?

A. bóng bầu dục

B. bóng gậy

C. bóng rổ

Chọn C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!