Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.We use a ball and a basket. Which sport is it? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

We use a ball and a basket. Which sport is it?

Bạn đang xem: Choose the best answer.We use a ball and a basket. Which sport is it? |

Xem lời giải

Trả lời:

Dịch câu hỏi:

Chúng tôi sử dụng một quả bóng và một cái rổ. Đó là môn thể thao nào?

A. bóng bầu dục

B. bóng gậy

C. bóng rổ

Chọn C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!