Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.We ________ and _________ lunch at the cafeteria with them. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

We ________ and _________ lunch at the cafeteria with them.   

Bạn đang xem: Choose the best answer.We ________ and _________ lunch at the cafeteria with them. |

Xem lời giải

Trả lời:

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

=>We talked and had lunch at the cafeteria with them.  

Tạm dịch: Chúng tôi đã nói chuyện và ăn trưa tại nhà hàng với họ.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!