Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.We ________ and _________ lunch at the cafeteria with them. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

We ________ and _________ lunch at the cafeteria with them.   

Bạn đang xem: Choose the best answer.We ________ and _________ lunch at the cafeteria with them. |

Xem lời giải

Trả lời:

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

=>We talked and had lunch at the cafeteria with them.  

Tạm dịch: Chúng tôi đã nói chuyện và ăn trưa tại nhà hàng với họ.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!