Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.We _______ in the grocery store and ________ some sandwiches. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

We _______ in the grocery store and ________ some sandwiches.

Bạn đang xem: Choose the best answer.We _______ in the grocery store and ________ some sandwiches. |

Xem lời giải

Trả lời:

Câu trên diễn tả các hành động đã xảy ra nối tiếp nhau trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

=> We stopped in the grocery store and bought some sandwiches.

Tạm dịch: Chúng tôi dừng lại ở cửa hàng tạp hóa và mua một ít bánh sandwich.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!