Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer to complete the passage.My name is Jordan and I am 14 years (1) ___________. I’m very fond of sports. But my favorite sport, as you can see, is basketball. I play baske |

Câu hỏi:

Choose the best answer to complete the passage.

My name is Jordan and I am 14 years (1) ___________. I’m very fond of sports. But my favorite sport, as you can see, is basketball. I play basketball (2) ____________school, at home, at the park, everywhere!

Bạn đang xem: Choose the best answer to complete the passage.My name is Jordan and I am 14 years (1) ___________. I’m very fond of sports. But my favorite sport, as you can see, is basketball. I play baske |

I have been playing basketball since I was eight and have always wanted to be a professional basketball (3) _________. I am a big fan of Shaquille O’Neal, in fact, he is my (4) __________player.

I’m in the school team and we train three days a week, on Mondays, Wednesdays and Fridays. We have matches every Sunday. From time to time, we have (5) __________with other schools and it is quite exciting. In my free time I like reading and playing computer games. I dream of one day having a successful career as a professional basketball player!

I am a big fan of Shaquille O’Neal, in fact, he is my (4) ______ player.

Xem lời giải

Trả lời:

handsome (adj) đẹp trai

interesting (adj) thú vị

favorite (adj) yêu thích

bad (adj) kém, tồi

=>I am a big fan of Shaquille O’Neal, in fact, he is my (4) favorite player.

Tạm dịch: Tôi là một fan hâm mộ lớn của Shaquille O’Neal, trên thực tế, anh ấy là cầu thủ yêu thích của tôi.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!