Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.This channel has a lot of interesting programmes. Do you want to check its _________? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

This channel has a lot of interesting programmes. Do you want to check its _________?

Bạn đang xem: Choose the best answer.This channel has a lot of interesting programmes. Do you want to check its _________? |

Xem lời giải

Trả lời:

schedule: lịch chiếu  (n)             

series: loạt phim (n)                 

volume button: nút điều chỉnh âm thanh    (n)              

channel: kênh (n)

=>This channel has a lot of interesting programmes. Do you want to check its schedule?   

Tạm dịch: Kênh này có rất nhiều chương trình thú vị. Bạn có muốn kiểm tra lịch chiếu của nó?

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!