Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.This channel has a lot of interesting programmes. Do you want to check its _________? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

This channel has a lot of interesting programmes. Do you want to check its _________?

Bạn đang xem: Choose the best answer.This channel has a lot of interesting programmes. Do you want to check its _________? |

Xem lời giải

Trả lời:

schedule: lịch chiếu  (n)             

series: loạt phim (n)                 

volume button: nút điều chỉnh âm thanh    (n)              

channel: kênh (n)

=>This channel has a lot of interesting programmes. Do you want to check its schedule?   

Tạm dịch: Kênh này có rất nhiều chương trình thú vị. Bạn có muốn kiểm tra lịch chiếu của nó?

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!