Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.They invite special ________ to appear in the show. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

They invite special ________  to appear in the show.

Bạn đang xem: Choose the best answer.They invite special ________ to appear in the show. |

Xem lời giải

Trả lời:

character: nhân vật   (n)              

guests: những khách mời (n)                    

foxes: những con cáo  (n)                    

audiences: khán giả (n)

=>They invite special guests  to appear in the show. 

Tạm dịch: Họ mời những vị khách đặc biệt xuất hiện trong chương trình.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.They invite special ________ to appear in the show. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

They invite special ________  to appear in the show.

Bạn đang xem: Choose the best answer.They invite special ________ to appear in the show. |

Xem lời giải

Trả lời:

character: nhân vật   (n)              

guests: những khách mời (n)                    

foxes: những con cáo  (n)                    

audiences: khán giả (n)

=>They invite special guests  to appear in the show. 

Tạm dịch: Họ mời những vị khách đặc biệt xuất hiện trong chương trình.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!