Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.They have joined many activities like sailing, cycling, fishing and football. They are very ___________. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

They have joined many activities like sailing, cycling, fishing and football. They are very ___________.

Bạn đang xem: Choose the best answer.They have joined many activities like sailing, cycling, fishing and football. They are very ___________. |

Xem lời giải

Trả lời:

sporty (adj): ham mê thể thao, giỏi về thể thao

strange (adj): lạ

crazy (adj): điên rồ

helpless (adj): bất lực

=> They have joined many activities like sailing, cycling, fishing and football. They are very sporty.

Tạm dịch: Họ đã tham gia nhiều hoạt động như chèo thuyền, đạp xe, câu cá và bóng đá. Họ rất ham mê thể thao

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!