Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.They have joined many activities like sailing, cycling, fishing and football. They are very ___________. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

They have joined many activities like sailing, cycling, fishing and football. They are very ___________.

Bạn đang xem: Choose the best answer.They have joined many activities like sailing, cycling, fishing and football. They are very ___________. |

Xem lời giải

Trả lời:

sporty (adj): ham mê thể thao, giỏi về thể thao

strange (adj): lạ

crazy (adj): điên rồ

helpless (adj): bất lực

=> They have joined many activities like sailing, cycling, fishing and football. They are very sporty.

Tạm dịch: Họ đã tham gia nhiều hoạt động như chèo thuyền, đạp xe, câu cá và bóng đá. Họ rất ham mê thể thao

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!