Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.There _____ not any eggs in the packet when I ______ to the kitchen. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

There _____ not any eggs in the packet when I ______ to the kitchen.

Bạn đang xem: Choose the best answer.There _____ not any eggs in the packet when I ______ to the kitchen. |

Xem lời giải

Trả lời:

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn.

“any eggs” là danh từ số nhiều nên ta dùng động từ “were”

=>There were not any eggs in the packet when I came to the kitchen.

Tạm dịch: Không có quả trứng nào trong hộp khi tôi vào bếp.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!