Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.The man _______ the door and _________ pieces of paper. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

The man _______ the door and _________ pieces of paper.

Bạn đang xem: Choose the best answer.The man _______ the door and _________ pieces of paper. |

Xem lời giải

Trả lời:

Câu trên diễn tả các hành động đã xảy ra nối tiếp nhau trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

=>The man opened the door and threw pieces of paper.

Tạm dịch: Người đàn ông mở cửa và ném những mảnh giấy.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!