Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.The man _______ the door and _________ pieces of paper. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

The man _______ the door and _________ pieces of paper.

Bạn đang xem: Choose the best answer.The man _______ the door and _________ pieces of paper. |

Xem lời giải

Trả lời:

Câu trên diễn tả các hành động đã xảy ra nối tiếp nhau trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

=>The man opened the door and threw pieces of paper.

Tạm dịch: Người đàn ông mở cửa và ném những mảnh giấy.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!