Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.The game show this week will test your general ________ about Amazon jungle. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

The game show this week will test your general ________  about Amazon jungle.

Bạn đang xem: Choose the best answer.The game show this week will test your general ________ about Amazon jungle. |

Xem lời giải

Trả lời:

 schedule: lịch trình (n)             

 knowledge: hiểu biết (n)          

 fact: sự thật  (n)       

 adventure: chuyến phiêu lưu (n)

=>The game show this week will test your general knowledge about Amazon jungle.  

Tạm dịch:

Chương trình giải trí trong tuần này sẽ kiểm tra kiến thức chung của bạn về rừng rậm Amazon.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!