Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.The game show this week will test your general ________ about Amazon jungle. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

The game show this week will test your general ________  about Amazon jungle.

Bạn đang xem: Choose the best answer.The game show this week will test your general ________ about Amazon jungle. |

Xem lời giải

Trả lời:

 schedule: lịch trình (n)             

 knowledge: hiểu biết (n)          

 fact: sự thật  (n)       

 adventure: chuyến phiêu lưu (n)

=>The game show this week will test your general knowledge about Amazon jungle.  

Tạm dịch:

Chương trình giải trí trong tuần này sẽ kiểm tra kiến thức chung của bạn về rừng rậm Amazon.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!