Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.”The Face” is a famous ________ in Vietnam where models compete with each other to be the winner. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

“The Face” is a famous ________ in Vietnam where models compete with each other to be the winner.

Bạn đang xem: Choose the best answer.”The Face” is a famous ________ in Vietnam where models compete with each other to be the winner. |

Xem lời giải

Trả lời:

game show: trò chơi truyền hình  (n)          

documentary: phim tài liệu   (n)            

cartoon: hoạt hình    (n)               

comedy: hài kịch (n)

=>  “The Face” is a famous game show in Vietnam where models compete with each other to be the winner.  

Tạm dịch: “The Face” là một game show nổi tiếng tại Việt Nam, nơi các người mẫu cạnh tranh với nhau để trở thành người chiến thắng.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!