Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.”The Face” is a famous ________ in Vietnam where models compete with each other to be the winner. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

“The Face” is a famous ________ in Vietnam where models compete with each other to be the winner.

Bạn đang xem: Choose the best answer.”The Face” is a famous ________ in Vietnam where models compete with each other to be the winner. |

Xem lời giải

Trả lời:

game show: trò chơi truyền hình  (n)          

documentary: phim tài liệu   (n)            

cartoon: hoạt hình    (n)               

comedy: hài kịch (n)

=>  “The Face” is a famous game show in Vietnam where models compete with each other to be the winner.  

Tạm dịch: “The Face” là một game show nổi tiếng tại Việt Nam, nơi các người mẫu cạnh tranh với nhau để trở thành người chiến thắng.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!