Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.The children are playing blind man’s bluff in the _____________. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

The children are playing blind man’s bluff in the _____________.

Bạn đang xem: Choose the best answer.The children are playing blind man’s bluff in the _____________. |

Xem lời giải

Trả lời:

court (n): tòa án

pool (n): hồ bơi

playground (adj): sân chơi

roof (n): mái nhà

=>The children are playing blind man’s bluff in the playground.                           

Tạm dịch: Những đứa trẻ đang chơi trò bịt mắt bắt dê trong sân chơi.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!