Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.The children are playing blind man’s bluff in the _____________. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

The children are playing blind man’s bluff in the _____________.

Bạn đang xem: Choose the best answer.The children are playing blind man’s bluff in the _____________. |

Xem lời giải

Trả lời:

court (n): tòa án

pool (n): hồ bơi

playground (adj): sân chơi

roof (n): mái nhà

=>The children are playing blind man’s bluff in the playground.                           

Tạm dịch: Những đứa trẻ đang chơi trò bịt mắt bắt dê trong sân chơi.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!