Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Teacher: ________________.Students: Good morning, teacher!Teacher: Good morning, students! |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Teacher: ________________.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Teacher: ________________.Students: Good morning, teacher!Teacher: Good morning, students! |

Students: Good morning, teacher!

Teacher: Good morning, students!

Xem lời giải

Trả lời:

Stand up: đứng dậy

Sit down: ngồi xuống

=>Teacher: Stand up.

Students: Good morning, teacher!

Teacher: Good morning, students!

Tạm dịch: Giáo viên: Cả lớp đứng dậy.

Học sinh: Chào buổi sáng, cô giáo!

Giáo viên: Chào buổi sáng, các em học sinh!

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!