Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Teacher: ________________.Students: Good morning, teacher!Teacher: Good morning, students! |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Teacher: ________________.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Teacher: ________________.Students: Good morning, teacher!Teacher: Good morning, students! |

Students: Good morning, teacher!

Teacher: Good morning, students!

Xem lời giải

Trả lời:

Stand up: đứng dậy

Sit down: ngồi xuống

=>Teacher: Stand up.

Students: Good morning, teacher!

Teacher: Good morning, students!

Tạm dịch: Giáo viên: Cả lớp đứng dậy.

Học sinh: Chào buổi sáng, cô giáo!

Giáo viên: Chào buổi sáng, các em học sinh!

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!