Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.She ________ go to school on skis last winter because the snow was too thick. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

She ________ go to school on skis last winter because the snow was too thick.

Bạn đang xem: Choose the best answer.She ________ go to school on skis last winter because the snow was too thick. |

Xem lời giải

Trả lời:

last winter: mùa đông năm ngoái

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

have to: phải làm gì =>chuyển sang quá khứ đơn là: had to

=>She had to go to school on skis last winter because the snow was too thick.

Tạm dịch: Cô đã phải đến trường bằng ván trượt tuyết vào mùa đông năm ngoái vì tuyết quá dày.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!