Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Please turn off ___ lights when you leave ___ room. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Please turn off ___ lights when you leave ___ room.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Please turn off ___ lights when you leave ___ room. |

Xem lời giải

Trả lời:

“lights” và “room” đều là các danh từ đã được xác định cụ thể trong câu mà cả người nói và người nghe biết rõ đối tượng đó nên ta dùng “the”

=>Please turn off the lights when you leave the room.

Tạm dịch: Hãy tắt đèn khi bạn rời khỏi phòng.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!