Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Please turn off ___ lights when you leave ___ room. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Please turn off ___ lights when you leave ___ room.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Please turn off ___ lights when you leave ___ room. |

Xem lời giải

Trả lời:

“lights” và “room” đều là các danh từ đã được xác định cụ thể trong câu mà cả người nói và người nghe biết rõ đối tượng đó nên ta dùng “the”

=>Please turn off the lights when you leave the room.

Tạm dịch: Hãy tắt đèn khi bạn rời khỏi phòng.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!