Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Please _________ your book. Now we move to listening skill. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Please _________ your book. Now we move to listening skill.  

Bạn đang xem: Choose the best answer.Please _________ your book. Now we move to listening skill. |

Xem lời giải

Trả lời:

open (v): mở

close (v): đóng

Sau Please ta dùng động từ ở dạng nguyên thể =>open

=>Please open your book. Now we move to listening skill.  

Tạm dịch: Hãy mở sách của bạn ra. Bây giờ chúng ta chuyển sang kỹ năng nghe.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!