Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Our school football team _______ the match with Nguyen Du school last Saturday. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Our school football team _______ the match with Nguyen Du school last Saturday.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Our school football team _______ the match with Nguyen Du school last Saturday. |

Xem lời giải

Trả lời:

last Saturday: thứ Bảy tuần trước

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

win (v): thắng

score (v): ghi bàn

match (n): trận đấu

=>Our school football team won the match with Nguyen Du school last Saturday.     

Tạm dịch: Đội bóng đá của trường chúng tôi đã thắng trận đấu với trường Nguyễn Du vào thứ Bảy tuần trước.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!