Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Our school football team _______ the match with Nguyen Du school last Saturday. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Our school football team _______ the match with Nguyen Du school last Saturday.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Our school football team _______ the match with Nguyen Du school last Saturday. |

Xem lời giải

Trả lời:

last Saturday: thứ Bảy tuần trước

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

win (v): thắng

score (v): ghi bàn

match (n): trận đấu

=>Our school football team won the match with Nguyen Du school last Saturday.     

Tạm dịch: Đội bóng đá của trường chúng tôi đã thắng trận đấu với trường Nguyễn Du vào thứ Bảy tuần trước.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!