Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.My father works late tomorrow, so he will _____ the first part of the film on VTV1. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

My father works late tomorrow, so he will _____ the first part of the film on VTV1.

Bạn đang xem: Choose the best answer.My father works late tomorrow, so he will _____ the first part of the film on VTV1. |

Xem lời giải

Trả lời:

miss (v): bỏ lỡ   

lose (v): thua 

forget (v): quên         

cut (v): cắt

=>   My father works late tomorrow, so he will miss the first part of the film on VTV1.

Tạm dịch: Bố tôi làm việc muộn vào ngày mai, vì vậy ông sẽ bỏ lỡ phần đầu tiên của bộ phim trên VTV1.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!