Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.My father works late tomorrow, so he will _____ the first part of the film on VTV1. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

My father works late tomorrow, so he will _____ the first part of the film on VTV1.

Bạn đang xem: Choose the best answer.My father works late tomorrow, so he will _____ the first part of the film on VTV1. |

Xem lời giải

Trả lời:

miss (v): bỏ lỡ   

lose (v): thua 

forget (v): quên         

cut (v): cắt

=>   My father works late tomorrow, so he will miss the first part of the film on VTV1.

Tạm dịch: Bố tôi làm việc muộn vào ngày mai, vì vậy ông sẽ bỏ lỡ phần đầu tiên của bộ phim trên VTV1.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!