Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.My father likes watching TV ______ he spends most of his time in the evening watching his favourite programmes. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

My father likes watching TV ______ he spends most of his time in the evening watching his favourite programmes.

Bạn đang xem: Choose the best answer.My father likes watching TV ______ he spends most of his time in the evening watching his favourite programmes. |

Xem lời giải

Trả lời:

so: vì vậy           

because: bởi vì                 

and: và                       

but: nhưng

Ta thấy hành động ở vế sau là kết quả của vế trước =>dùng “so”

=>  My father likes watching TV so he spends most of his time in the evening watching his favourite programmes.  

Tạm dịch: Bố tôi thích xem TV vì vậy nên ông dành phần lớn thời gian vào buổi tối để xem các chương trình yêu thích của mình.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!