Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.My father likes watching TV ______ he spends most of his time in the evening watching his favourite programmes. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

My father likes watching TV ______ he spends most of his time in the evening watching his favourite programmes.

Bạn đang xem: Choose the best answer.My father likes watching TV ______ he spends most of his time in the evening watching his favourite programmes. |

Xem lời giải

Trả lời:

so: vì vậy           

because: bởi vì                 

and: và                       

but: nhưng

Ta thấy hành động ở vế sau là kết quả của vế trước =>dùng “so”

=>  My father likes watching TV so he spends most of his time in the evening watching his favourite programmes.  

Tạm dịch: Bố tôi thích xem TV vì vậy nên ông dành phần lớn thời gian vào buổi tối để xem các chương trình yêu thích của mình.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!