Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.My father likes watching sports _____ on VTV3. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

My father likes watching sports  _____ on VTV3.

Bạn đang xem: Choose the best answer.My father likes watching sports _____ on VTV3. |

Xem lời giải

Trả lời:

channels: kênh   (n)  

events: những sự kiện   (n)    

athletes : vận động viên   (n)  

 matches: những trận đấu  (n)

sport event: sự kiện thể thao

=>  My father likes watching sports  events on VTV3. 

Tạm dịch: Bố tôi thích xem các sự kiện thể thao trên VTV3.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!