Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.My father likes watching sports _____ on VTV3. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

My father likes watching sports  _____ on VTV3.

Bạn đang xem: Choose the best answer.My father likes watching sports _____ on VTV3. |

Xem lời giải

Trả lời:

channels: kênh   (n)  

events: những sự kiện   (n)    

athletes : vận động viên   (n)  

 matches: những trận đấu  (n)

sport event: sự kiện thể thao

=>  My father likes watching sports  events on VTV3. 

Tạm dịch: Bố tôi thích xem các sự kiện thể thao trên VTV3.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!