Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.My family enjoys watching game shows ______ they are very exciting and interesting. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

My family enjoys watching game shows ______ they are very exciting and interesting.

Bạn đang xem: Choose the best answer.My family enjoys watching game shows ______ they are very exciting and interesting. |

Xem lời giải

Trả lời:

so: vì vậy              

because: bởi vì                 

but: nhưng              

and: và

Ta thấy vế sau là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế trước =>dùng “because”

=>  My family enjoys watching game shows because they are very exciting and interesting.  

Tạm dịch: Gia đình tôi thích xem các trò chơi truyền hình vì chúng rất thú vị và hấp dẫn.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!