Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.My family enjoys watching game shows ______ they are very exciting and interesting. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

My family enjoys watching game shows ______ they are very exciting and interesting.

Bạn đang xem: Choose the best answer.My family enjoys watching game shows ______ they are very exciting and interesting. |

Xem lời giải

Trả lời:

so: vì vậy              

because: bởi vì                 

but: nhưng              

and: và

Ta thấy vế sau là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế trước =>dùng “because”

=>  My family enjoys watching game shows because they are very exciting and interesting.  

Tạm dịch: Gia đình tôi thích xem các trò chơi truyền hình vì chúng rất thú vị và hấp dẫn.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!