Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.My brother wants to become a _______ to tell TV viewers what the weather is like. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

My brother wants to become a _______ to tell TV viewers what the weather is like.  

Bạn đang xem: Choose the best answer.My brother wants to become a _______ to tell TV viewers what the weather is like. |

Xem lời giải

Trả lời:

 newsreader: người đọc tin tức (n)    

 actor: diễn viên  (n)    

weatherman: người dự báo thời thiết   (n)  

producer: đạo diễn (n)

=>  My brother wants to become a weatherman to tell TV viewers what the weather is like.  

Tạm dịch: Anh trai tôi muốn trở thành một người dự báo thời tiết để nói với khán giả truyền hình về thời tiết như thế nào.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!