Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.My brother wants to become a _______ to tell TV viewers what the weather is like. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

My brother wants to become a _______ to tell TV viewers what the weather is like.  

Bạn đang xem: Choose the best answer.My brother wants to become a _______ to tell TV viewers what the weather is like. |

Xem lời giải

Trả lời:

 newsreader: người đọc tin tức (n)    

 actor: diễn viên  (n)    

weatherman: người dự báo thời thiết   (n)  

producer: đạo diễn (n)

=>  My brother wants to become a weatherman to tell TV viewers what the weather is like.  

Tạm dịch: Anh trai tôi muốn trở thành một người dự báo thời tiết để nói với khán giả truyền hình về thời tiết như thế nào.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!