Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Mr. Smith is ___old customer and ___honest man.A. an-the |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Mr. Smith is ___old customer and ___honest man.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Mr. Smith is ___old customer and ___honest man.A. an-the |

Xem lời giải

Trả lời:

“old customer” và “honest man” là các cụm danh từ chưa được xác định cụ thể trong câu và bắt đầu bằng một nguyên âm =>ta dùng “an”

=> Mr. Smith is an old customer and an honest man.

Tạm dịch: Ông Smith là một khách hàng cũ và một người đàn ông trung thực.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!