Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Most people like watching comedy ________ it’s very entertaining. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Most people like watching comedy ________ it’s very entertaining.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Most people like watching comedy ________ it’s very entertaining. |

Xem lời giải

Trả lời:

but: nhưng                       

or: hoặc              

so: vì vậy                 

because: bởi vì

Ta thấy vế sau là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế trước =>dùng “because”

=>Most people like watching comedy because it’s very entertaining.  

Tạm dịch: Hầu hết mọi người thích xem hài kịch vì nó rất thú vị.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!