Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Most people like watching comedy ________ it’s very entertaining. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Most people like watching comedy ________ it’s very entertaining.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Most people like watching comedy ________ it’s very entertaining. |

Xem lời giải

Trả lời:

but: nhưng                       

or: hoặc              

so: vì vậy                 

because: bởi vì

Ta thấy vế sau là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế trước =>dùng “because”

=>Most people like watching comedy because it’s very entertaining.  

Tạm dịch: Hầu hết mọi người thích xem hài kịch vì nó rất thú vị.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!