Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Minh’s dream is to become a ________. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Minh’s dream is to become a ________.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Minh’s dream is to become a ________. |

Xem lời giải

Trả lời:

loser (n): kẻ thua cuộc

champion (n): quán quân, nhà vô địch

contest (n): cuộc thi

gamer (n): người chơi game

=>Minh’s dream is to become a champion.

Tạm dịch: Mơ ước của Minh là trở thành nhà vô địch.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!