Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Minh’s dream is to become a ________. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Minh’s dream is to become a ________.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Minh’s dream is to become a ________. |

Xem lời giải

Trả lời:

loser (n): kẻ thua cuộc

champion (n): quán quân, nhà vô địch

contest (n): cuộc thi

gamer (n): người chơi game

=>Minh’s dream is to become a champion.

Tạm dịch: Mơ ước của Minh là trở thành nhà vô địch.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!