Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.”Let’s learn” teaches children to study Maths. It’s an _______ program. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

“Let’s learn” teaches children to study Maths. It’s an _______ program.

Bạn đang xem: Choose the best answer.”Let’s learn” teaches children to study Maths. It’s an _______ program. |

Xem lời giải

Trả lời:

live: truyền hình trực tiếp   

popular: phổ biến   

entertaining: mang tính giải trí                       

educational:  mang tính giáo dục

=>  “Let’s learn” teaches children to study Maths. It’s an educational program.  

Tạm dịch: “Cùng học nào” dạy trẻ học Toán. Nó là một chương trình giáo dục.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!