Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.”Let’s learn” teaches children to study Maths. It’s an _______ program. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

“Let’s learn” teaches children to study Maths. It’s an _______ program.

Bạn đang xem: Choose the best answer.”Let’s learn” teaches children to study Maths. It’s an _______ program. |

Xem lời giải

Trả lời:

live: truyền hình trực tiếp   

popular: phổ biến   

entertaining: mang tính giải trí                       

educational:  mang tính giáo dục

=>  “Let’s learn” teaches children to study Maths. It’s an educational program.  

Tạm dịch: “Cùng học nào” dạy trẻ học Toán. Nó là một chương trình giáo dục.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!