Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.It can be practised in the beach and we need two teams and a ball. Which sport is it? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

It can be practised in the beach and we need two teams and a ball. Which sport is it?

Bạn đang xem: Choose the best answer.It can be practised in the beach and we need two teams and a ball. Which sport is it? |

Xem lời giải

Trả lời:

Dịch câu hỏi:

Nó có thể được thực hành ở bãi biển và chúng tôi cần hai đội và một quả bóng. Đó là môn thể thao nào?

A. bóng gậy

B. bóng bầu dục

C. bóng chuyền

Chọn C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!