Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.It can be practised in the beach and we need two teams and a ball. Which sport is it? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

It can be practised in the beach and we need two teams and a ball. Which sport is it?

Bạn đang xem: Choose the best answer.It can be practised in the beach and we need two teams and a ball. Which sport is it? |

Xem lời giải

Trả lời:

Dịch câu hỏi:

Nó có thể được thực hành ở bãi biển và chúng tôi cần hai đội và một quả bóng. Đó là môn thể thao nào?

A. bóng gậy

B. bóng bầu dục

C. bóng chuyền

Chọn C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!