Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Is there any butter _____ in the refrigerator? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Is there any butter _____ in the refrigerator?

Bạn đang xem: Choose the best answer.Is there any butter _____ in the refrigerator? |

Xem lời giải

Trả lời:

left (adj): còn lại

=>Is there any butter left in the refrigerator?

Tạm dịch: Có chút bơ nào còn lại trong tủ lạnh không?

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!