Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Is there any butter _____ in the refrigerator? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Is there any butter _____ in the refrigerator?

Bạn đang xem: Choose the best answer.Is there any butter _____ in the refrigerator? |

Xem lời giải

Trả lời:

left (adj): còn lại

=>Is there any butter left in the refrigerator?

Tạm dịch: Có chút bơ nào còn lại trong tủ lạnh không?

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!