Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.In team sports, the two teams ________ against each other in order to get the better score. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

In team sports, the two teams ________ against each other in order to get the better score.

Bạn đang xem: Choose the best answer.In team sports, the two teams ________ against each other in order to get the better score. |

Xem lời giải

Trả lời:

do (v): làm

make (v): làm, tạo nên

compete (v): cạnh tranh, thi đấu

– compete against: đấu lại ai

=>In team sports, the two teams compete against each other in order to get the better score.

Tạm dịch: Trong các môn thể thao đồng đội, hai đội thi đấu với nhau để có được điểm số cao hơn.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!