Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.In team sports, the two teams ________ against each other in order to get the better score. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

In team sports, the two teams ________ against each other in order to get the better score.

Bạn đang xem: Choose the best answer.In team sports, the two teams ________ against each other in order to get the better score. |

Xem lời giải

Trả lời:

do (v): làm

make (v): làm, tạo nên

compete (v): cạnh tranh, thi đấu

– compete against: đấu lại ai

=>In team sports, the two teams compete against each other in order to get the better score.

Tạm dịch: Trong các môn thể thao đồng đội, hai đội thi đấu với nhau để có được điểm số cao hơn.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!