Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.If you have any questions, please _________ your hand. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

If you have any questions, please _________ your hand.

Bạn đang xem: Choose the best answer.If you have any questions, please _________ your hand. |

Xem lời giải

Trả lời:

Sau Please ta dùng động từ ở dạng nguyên thể =>raise

=>If you have any questions, please raise your hand.

Tạm dịch: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy giơ tay.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!