Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.If you have any questions, please _________ your hand. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

If you have any questions, please _________ your hand.

Bạn đang xem: Choose the best answer.If you have any questions, please _________ your hand. |

Xem lời giải

Trả lời:

Sau Please ta dùng động từ ở dạng nguyên thể =>raise

=>If you have any questions, please raise your hand.

Tạm dịch: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy giơ tay.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!