Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.I’d like to watch motor racing because it is very _________. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

I’d like to watch motor racing because it is very _________.

Bạn đang xem: Choose the best answer.I’d like to watch motor racing because it is very _________. |

Xem lời giải

Trả lời:

frightening (adj): đáng sợ, khủng khiếp

exciting (adj): thú vị, kích thích

excited (adj): bị kích thích, kích động

boring (adj): nhàm chán

=>I’d like to watch motor racing because it is very exciting

Tạm dịch: Tôi thích xem đua xe máy vì nó rất thú vị

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!