Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.I’d like to watch motor racing because it is very _________. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

I’d like to watch motor racing because it is very _________.

Bạn đang xem: Choose the best answer.I’d like to watch motor racing because it is very _________. |

Xem lời giải

Trả lời:

frightening (adj): đáng sợ, khủng khiếp

exciting (adj): thú vị, kích thích

excited (adj): bị kích thích, kích động

boring (adj): nhàm chán

=>I’d like to watch motor racing because it is very exciting

Tạm dịch: Tôi thích xem đua xe máy vì nó rất thú vị

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!