Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.I want to turn on the TV but I can’t find the ________. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

I want to turn on the TV but I can’t find the ________.

Bạn đang xem: Choose the best answer.I want to turn on the TV but I can’t find the ________. |

Xem lời giải

Trả lời:

volume button: nút điều chỉnh âm thanh   (n)                

remote control: cái điều khiển từ xa    (n)             

wheelbarrow: xe cút kít       (n)            

antenna: ăng ten (n)

=>  I want to turn on the TV but I can’t find the remote control.  

Tạm dịch: Tôi muốn bật TV nhưng tôi không thể tìm thấy điều khiển từ xa.

Đáp án cần chọn là: B

 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!