Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.I want to turn on the TV but I can’t find the ________. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

I want to turn on the TV but I can’t find the ________.

Bạn đang xem: Choose the best answer.I want to turn on the TV but I can’t find the ________. |

Xem lời giải

Trả lời:

volume button: nút điều chỉnh âm thanh   (n)                

remote control: cái điều khiển từ xa    (n)             

wheelbarrow: xe cút kít       (n)            

antenna: ăng ten (n)

=>  I want to turn on the TV but I can’t find the remote control.  

Tạm dịch: Tôi muốn bật TV nhưng tôi không thể tìm thấy điều khiển từ xa.

Đáp án cần chọn là: B

 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!