Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.I usually play football when I have _______. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

I usually play football when I have _______.

Bạn đang xem: Choose the best answer.I usually play football when I have _______. |

Xem lời giải

Trả lời:

spare time (n): thời gian rảnh

=>I usually play football when I have spare time.

Tạm dịch: Tôi thường chơi bóng đá khi có thời gian rảnh

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!