Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.I usually play football when I have _______. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

I usually play football when I have _______.

Bạn đang xem: Choose the best answer.I usually play football when I have _______. |

Xem lời giải

Trả lời:

spare time (n): thời gian rảnh

=>I usually play football when I have spare time.

Tạm dịch: Tôi thường chơi bóng đá khi có thời gian rảnh

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!